FAQ

Här hittar du några vanliga frågor laddboxar

Med en laddbox laddar du snabbt och säkert upp din elbil. Med installerad lastbalansering skyddar du även dina huvudsäkringar genom att laddningen automatiskt begränsas när du har ett högt effektuttag i fastigheten. 

Dynamisk lastbalansering för laddboxen innebär att hela fastighetens energiförbrukning mäts och används av laddboxen när det finns överskott. Laddboxen ansluts till elmätaren i din elcentral. Genom WiFi eller en signalkabel kommunicerar elmätaren sedan med laddboxen, som övervakar förbrukningen och justerar effekten under perioder med hög förbrukning. Effekten minskas och ökas sedan när förbrukningen sjunker.

  • Installation av laddbox på vägg
  • 10 meter kabeldragning 5g2,5mm2
  • PSA 16A
  • Håltagningar samt tätningar
  • Inkoppling/driftsättning

För att vara berättigad till förmånerna måste du äga det hus eller den lägenhet där laddboxen är avsedd att installeras. Bostaden bör vara avsedd för boende och vara ändamålsenligt inredd. Installering av laddbox i garage eller andra småhus som tillhör din bostad är också godkänd för att erhålla bidraget.

En tillräckligt stor del av din årliga kvot för skattereduktion genom grönt avdrag bör vara tillgänglig. Du måste även vara bosatt och skattepliktig i Sverige. Vidare måste du vara den som står på fakturan eller ansvarar för kostnaden. Slutligen krävs att du är över 18 år eller fyller 18 under det aktuella året.

Du behöver inte betala något innan utförd installation. När laddboxen är installerad och driftsatt får du en faktura. 

Jag vill bli kontaktad